Engagementsverklaring ‘Diversiteit als meerwaarde’ van de Vlaamse onderwijswereld geactualiseerd

Omdat de leerlingenpopulatie in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel heel divers is, omdat constructief omgaan met diversiteit de norm is en omdat er blijvend nood is aan bijzondere aandacht voor meer gelijke onderwijskansen, hebben de onderwijspartners en de socioculturele partners in de Vlor hun engagementsverklaring ‘Diversiteit als meerwaarde’ uit 2014 geactualiseerd.

Dat engagement houdt concreet in dat zij verklaren dat werken in diversiteit aan meer gelijke onderwijskansen tot de essentie van hun opdracht behoort en dat zij de morele verantwoordelijkheid zullen blijven opnemen om daar vanuit hun eigenheid en opdracht aan te blijven werken. Op die manier willen zij de bouwstenen leveren voor een maatschappelijk klimaat dat alle jonge mensen de instrumenten biedt die ze nodig hebben voor hun persoonlijke en maatschappelijke emancipatie.

De partners vragen de Vlaamse regering om zich aan te sluiten bij deze verklaring, om in overleg te gaan over de activiteiten die nodig zijn voor de realisatie van dit gemeenschappelijk engagement en om de realisatie van de engagementen te ondersteunen. Enkel samenwerking tussen alle beleidsdomeinen kan leiden tot het wegwerken van structurele ongelijkheid.