Drempels wegwerken in duaal leren. Toekomstperspectief voor de huidige doelgroep van leren en werken

Door de invoering van duaal leren zal het stelsel van leren en werken op termijn uitdoven. Dat betekent echter niet dat daarmee ook de doelgroep van dit stelsel verdwijnt. De Vlor roept beleid én onderwijsinstellingen op om zich voor te bereiden.

Hoe kan duaal leren uitgebouwd worden tot een toegankelijke leerweg?

Om duaal leren zo goed mogelijk open te stellen voor alle leerlingen voor wie dat een gepast traject is, moet er volop ingezet worden op de uitrol van de aanloopfase. Duaal leren moet verder uitgebouwd worden in de tweede graad en er moeten een aantal organisatorische drempels weggewerkt worden. Voorts moet de trajectbegeleiding goed uitgebouwd worden en moet het aanbod aan kwaliteitsvolle leerwerkplekken verder uitgebreid worden. De Vlor pleit ook voor een transparante communicatie over het aanbod. Daarnaast moet er een en ander uitgeklaard worden zijn er nog een aantal openstaande vragen over de vergoeding voor de leerlingen.

Hoe voorkomen we dat een erg diverse groep dbso-leerlingen geen plaats meer vindt in het onderwijs?

De groep leerlingen uit het huidige dbso die geen plaats vindt in duaal leren, heeft ook nood aan een onderwijskwalificerend traject dat zoveel mogelijk op maat wordt vormgegeven. Daarvoor moet de leerlingenbegeleiding in de voltijdse scholen sterker uitgebouwd worden. De expertise van de centra voor deeltijds onderwijs kan daarbij nuttig zijn. Een andere mogelijkheid zijn de naadloos flexibel trajecten (NAFT) voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. De Vlor pleit ervoor om meer te investeren in die trajecten. Wachtlijsten voor de meest kwetsbare leerlingen zijn immers niet aanvaardbaar.

Inspiratie voor de volgende Vlaamse regering

Na de parlementsverkiezingen van 26 mei 2019 staan we voor een nieuwe regering. In januari bracht de Vlor al een memorandum uit met zeven beleidsthema’s die een volgende regering zou moeten aanpakken en de kritische voorwaarden daarvoor. 

Binnen de Vlaamse Onderwijsraad gingen de raden van de verschillende onderwijsniveaus nog verder aan de slag en werkten ze verschillende specifieke adviezen uit ter inspiratie voor het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum
Download hier het volledige advies (PDF, 315.54KB)