Laat leren en werken niet zomaar inkantelen in duaal lerenAdvies over de toekomst van dbso en de leertijd

Bij de invoering van duaal leren werd vooropgesteld dat het stelsel van leren en werken zou inkantelen in duaal leren. Op het einde van vorige legislatuur vroeg onderwijsminister Hilde Crevits de Vlor om advies over de omzettingskalender daarvoor. 

Leren en werken en duaal leren als bouwstenen voor complementair aanbod

Duaal leren moet alle kansen krijgen om uit te groeien tot een sterke leerweg. Maar een aanzienlijk deel van jongeren in leren en werken zal niet kunnen doorstromen naar duaal leren zoals het uitgewerkt is. Zij hebben nood aan maatwerk en in het stelsel van leren en werken liggen daar meer mogelijkheden voor. De Vlor pleit daarom voor een complementair aanbod van leerwegen waarin alle leerlingen een onderwijskwalificerend traject kunnen volgen.

Toegang aanloopfase en NAFT garanderen

De overheid moet dringend actie ondernemen om de organisatie van de aanloopfase naar duaal leren en de naadloos flexibele trajecten (NAFT) te bewaken. De organisatoren van die nieuwe trajecten leggen immers bijkomende toegangsvoorwaarden op, waardoor de doelgroep die zonder aanbod dreigt te vallen nog groter wordt.

De toekomst van leren en werken

De Vlor gaat graag in dialoog met de nieuwe minister over hoe die leerlingen in de toekomst het meest gepaste onderwijsaanbod kunnen krijgen. Op korte termijn zal de raad een initiatief nemen om de werking van de centra voor deeltijds onderwijs in beeld te brengen.

Download hier het volledige advies (PDF, 144.34KB)