Maatregelen voor de organisatie van duaal leren en de aanloopfase Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering bij het decreet duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen

In aansluiting bij het decreet dat de organieke implementatie van duaal leren in het secundair onderwijs voorziet, lanceert de Vlaamse Regering enkele maatregelen betreffende de organisatie van duaal leren en de aanloopfase, bepalingen met wijzigingen aan de wetgeving en de datum van inwerkingtreding.

De Vlor ziet in dit advies een kans om een aantal blijvende bezorgdheden over duaal leren en de aanloopfase, geformuleerd in zijn eerdere adviezen, opnieuw onder de aandacht te brengen:

  • Er moeten voldoende leerwerkplekken zijn voor alle jongeren die arbeidsbereid en arbeidsrijp zijn en die kiezen voor een duaal traject. Daarom moet er ingezet worden op sensibilisering en mobilisering van werkgevers voor duaal leren. Enkel de periode verlengen waarbinnen de leerlingen geen overeenkomst moeten hebben, biedt geen oplossing.
  • Het besluit biedt onvoldoende garanties voor de inrichting van intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL). Die trajecten voor leerlingen tijdens de zoektocht naar een werkplek of op de werkplek zijn nochtans een essentieel onderdeel van duaal leren.
  • Het statuut van de mentor in de klassenraad of de afspraken tussen aanbieder en werkplek worden onvoldoende verduidelijkt. De raad herhaalt ook zijn bezorgdheid over de pedagogisch-didactische competenties van mentoren.
  • De toolbox met gevalideerde instrumenten voor de screening van arbeidsrijpheid/-bereidheid van de leerlingen moet tijdig en gratis ter beschikking zijn van de onderwijsinstellingen.
  • Het bereiken van een onderwijskwalificatie moet het uitgangspunt zijn in het secundair onderwijs. De raad steunt wel het principe van de deelkwalificaties voor jongeren die het onderwijs ondanks alle inspanningen, ondersteuning en begeleiding zonder onderwijskwalificatie verlaten. Op die manier kunnen zij toch hun verworven competenties valoriseren met oog op doorstroming naar de arbeidsmarkt op opleidingstrajecten.
Download hier het volledige advies (PDF, 149.3KB)