Toelichting - Actieplan Samen tegen schooluitval

In oktober 2015 gaf de Vlor een advies over het actieplan Samen tegen Schooluitval. Spijbelambtenaar Sarah Neyts gaf op 22 februari 2017 een nieuwe stand van zaken en stelde de nieuwe cijfers over vroegtijdig schoolverlaten voor.