Onderwijsdecreet XXXIAdvies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXI

De Vlor adviseert jaarlijks het voorontwerp van het genummerd decreet voor het onderwijs. De raad verwacht dat dat vooral juridisch-technische correcties bevat, die onduidelijkheden in de regelgeving verhelpen of tegenstellingen uitklaren. We zijn dan ook tevreden dat Onderwijsdecreet XXXI grotendeels aan dat uitgangspunt beantwoordt. Toch bevat het ook een aantal hervormingen die om een grondiger debat en een eigen beleidsproces vragen en dus niet in een verzameldecreet thuishoren.

Het advies spreekt zich verder uit over de volgende maatregelen uit het decreet:

 • Opheffing automatische erkenning van scholen
 • Inzage van persoonsgegevens door de onderwijsinspectie
 • Gemotiveerd verslag in de vorm van een handelingsgericht advies
 • Nieuw ambt ICT-coördinator
 • Aanwending van % zorgenveloppe voor leerlingondersteuning in de klas in het basisonderwijs
 • Programmatie in leren en werken
 • Financiering gemoderniseerd SO
 • Topsportcoördinatorfunctie
 • Minimumleeftijd voor deelname aan toelatingsproef hoger beroepsonderwijs
 • Groeipad financiering hogescholen
 • Open modules ICT in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie
 • Eenvormige afwezigheidsregels voor het deeltijds kunstonderwijs
 • Recht op verminderd inschrijvingsgeld voor het deeltijds kunstonderwijs
 • Programmatie in het deeltijds kunstonderwijs

Als er in de loop van de komende maanden nog nieuwe amendementen toegevoegd worden aan het decreet, dan verwacht de Vlor daarover een adviesvraag.

Download hier het volledige advies (PDF, 312.01KB)