Programmadecreet bij begrotingsopmaak 2024Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsopmaak 2024

In zijn advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsopmaak voor 2024 waardeert de Vlor de extra investeringen in het onderwijs, maar stelt de raad ook vast dat aan verschillende budgetten voorwaarden gekoppeld worden. Vergeet ook niet de andere noden in het onderwijs.

Betaalbare studentenhuisvesting

Het is een goede zaak dat er een regeling en middelen voorzien worden om meer betaalbare studentenkamers te voorzien, zowel via renteloze leningen aan de instellingen voor hoger onderwijs als via de lokale besturen en de woonmaatschappijen. De Vlor heeft drie opmerkingen hierbij:

· Betrek niet alleen de lokale besturen, maar ook de diensten voor studentenvoorzieningen (STUVO). Zij hebben veel expertise.

· Werk de voorrangs- en toewijzingsregels samen met vertegenwoordigers van het hoger onderwijs en de studenten verder uit.

· Ga het overleg aan met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ook daar de bouw van betaalbare studentenkamers verder te stimuleren.

Investeringen in het basis, secundair en volwassenenonderwijs

Scholen met minimum 50% leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands krijgen extra middelen om hen te ondersteunen. Dat is goed nieuws. Maar ook scholen buiten de grootsteden, die (net) niet aan dat criterium zullen voldoen, hebben nood aan extra ondersteuning.

Voor materiaalintensieve richtingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, in het dbso en bij de Syntra vzw, zowel duaal als niet-duaal, wordt er extra budget voorzien. Wat met de materiaalintensieve opleidingen in het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs?

Verder is de Vlor tevreden dat de lerarenplatformen voor het basisonderwijs een blijver worden en dat de middelen voor de asielproblematiek in het volwassenenonderwijs verlengd worden.

Investeringen in het hoger onderwijs

De extra middelen voor het hoger onderwijs zijn zeer welkom. De Vlor beklemtoont echter dat de nieuwe middelen helemaal niet compenseren wat de universiteiten en hogescholen misgelopen zijn op basis van eerdere besparingen. Blijf aandacht hebben voor het herstel van de basisfinanciering.

Download hier het volledige advies (PDF, 335.35KB)