Oprichting van een nieuwe school, een nieuwe opleidingsvorm of een nieuw type in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2024-2025

De Vlor gaf advies over de aanvragen voor de oprichting van een nieuwe school (3), een nieuwe opleidingsvorm (4) en een nieuw type in een bestaande opleidingsvorm (3) in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2024–2025.

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving. Naast administratieve criteria hebben die betrekking op de omgevingsanalyse, de expertise en professionalisering, de infrastructuur en materiële voorzieningen die de school in haar aanvraag moet motiveren. Verder houdt de raad ook rekening met de keuzevrijheid van ouders en leerlingen.

Als een aanvraag al eens eerder gebeurde en niet goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, onderzoekt de Vlor in welke mate de heraanvraag tegemoet komt aan de redenen voor die weigering.

Beleidsaanbevelingen

Omdat de Vlor breder kijkt dan de concrete programmatieaanvragen en het geheel overschouwt, formuleren we de volgende aanbevelingen aan het beleid:

  • Verlaag de oprichtingsnorm om bijkomende capaciteit te creëren.

Ook dit jaar deed de minister een oproep aan het onderwijsveld om bijkomende plaatsen te creëren in het buitengewoon onderwijs voor 1 februari 2025 in regio’s waar er te weinig plaatsen zijn in het buitengewoon onderwijs, maar door de hoge oprichtingsnormen is dat quasi onhaalbaar.

  • Voorzie toegang voor de begeleiding van scholen bij de opmaak van hun aanvraagdossiers.

Geef de begeleidingsdiensten van koepels en netten toegang tot de digitale omgeving waar de dossiers moeten ingediend worden. De online checklist met tips (dd. 15 november 2023) is een handige tool, maar volstaat niet als begeleiding

  • Beslis tijdig en informeer scholen zo snel mogelijk.

De Vlor apprecieert het dat de scholen die vorig jaar een aanvraag deden voor een nieuwe opleidingsvorm, een nieuw type of een nieuwe school in het buitengewoon secundair onderwijs tijdig de beslissing van de Vlaamse Regering te horen kregen. Zo kregen de scholen voldoende tijd om zich te organiseren en (extra) leerlingen aan te trekken. De Vlor dringt erop aan voor oprichtingsaanvragen dezelfde termijn (31 maart) vast te leggen voor de beslissingen door de Vlaamse Regering

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 415.51KB)