Programmaties niet-duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2024-2025

De Vlor gaf advies over 6 aanvragen voor de programmatie van niet-duale opleidingen in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs. Vier scholen hebben een of meerdere aanvragen ingediend voor structuuronderdelen in de opleidingsfase (2), de kwalificatiefase (3) of de integratiefase (1).

Er zijn dit jaar opvallend minder programmatieaanvragen voor buitengewoon secundair onderwijs. De Vlor ziet daar een aantal redenen voor:

  • De uitrol van de modernisering, met de bijhorende concordanties.
  • Een aantal personeelsgebonden oorzaken zoals het lerarentekort, maar ook het groot aantal directiewissels die zich het afgelopen schooljaar voordeden.
  • Het capaciteitstekort dat zich nog steeds manifesteert, ondanks enkele maatregelen die intussen genomen zijn. Daardoor hebben buso-scholen geen plaats meer voor bijkomende leerlingen en opleidingen.

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria.

Programmatieaanvraag van studierichtingen van een domein dat de school nog niet aanbiedt in opleidingsvorm 3

Doordat de regelgeving gewijzigd werd, is het evidenter geworden voor scholen om buiten de bestaande domeinen te programmeren. Voor die aanvragen gaat de Vlor na hoe de scholen het nieuwe domein situeren in hun toekomstig profiel en welke voorbereidingen ze getroffen hebben qua infrastructuur en expertise.

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 383.9KB)