Programmaties duaal leren gewoon secundair onderwijs 2019-2020

De Vlor geeft advies over de aanvragen voor de programmaties van nieuwe duale structuuronderdelen in de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2019-2020. De duale structuuronderdelen kunnen ingericht worden door secundaire scholen voltijds secundair onderwijs, centra voor deeltijds secundair onderwijs en Syntra.

In totaal dienden er 99 scholen in totaal 399 programmatiedossiers in voor een duale opleiding vanaf het schooljaar 2019-2020. Voor 30 scholen is het de eerste keer dat ze een duale opleiding aanvragen. 61,9% van de aanvragen gaat over een specialisatiejaar bso of een Se-n-Se opleiding, 35,3% over een opleiding uit de derde graad en 2,8% over een opleiding uit de tweede graad. De Vlor is tevreden met de grote interesse voor de opstart of verdere uitbreiding van duaal leren in heel wat scholen. Op 1 oktober 2018 werden er immers al 42 verschillende opleidingen aangeboden in 129 scholen voor in totaal 1163 leerlingen in het kader van het tijdelijk project ‘Schoolbank op de werkplek’.

Op basis van de criteria die de overheid oplegt voor de beoordeling van de dossiers, werden er vijf dossiers negatief geadviseerd. Heel wat scholen hebben immers ervaring met duaal leren, hebben een onderbouw in duaal leren of hebben ervaring met het studiegebied waarvoor ze een programmatie duaal aanvragen. De afstemming van het opleidingsaanbod binnen een regionaal overlegforum is voorlopig buiten beschouwing gelaten omdat de meeste overlegfora nog aan het opstarten zijn en niet hebben bepaald welke rol ze zullen opnemen op dit vlak.

Download hier het volledige advies (PDF, 310.79KB)