Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

'Warme overdracht' tussen onderwijs en VDAB probeert door een verderzetting van de trajectbegeleiding een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt te voorzien met het oog op duurzame tewerkstelling voor de jongere. De Vlor geeft in deze visietekst een richting aan waarin de praktijk van de warme overdracht best zou evolueren zodat alle jongeren kunnen gebruik maken van dit recht. Administratieve gegevens worden voor alle jongeren doorgegeven en kunnen volstaan, maar voor een aantal jongeren is extra begeleiding voor de overstap naar de arbeidsmarkt nodig. Hiervoor is het belangrijk dat de CDO’s, de leertijd en VDAB goed samenwerken. Deze samenwerking is gebouwd op een goed netwerk van geïnformeerde partners.
Download hier het volledige advies (PDF, 168.17KB)