Memorandum voor de nieuwe Vlaamse RegeringInvesteren met ambitie - Onderwijskansen voor iedereen

Ter voorbereiding van de legislatuur 2019-2024 maakte de Vlor een memorandum voor de nieuwe Vlaamse Regering. Het schetst de beleidsthema’s en voorwaarden die een volgende regering zou moeten aanpakken op vlak van onderwijs. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een analyse van de trends die het onderwijs beïnvloeden en op de signalen die de Vlor heeft opgevangen uit het overleg met alle onderwijspartners.

Continuïteit

De laatste jaren zijn er in het onderwijsbeleid heel wat dossiers aangepakt. De Vlor vraagt dat de nieuwe regering voldoende tijd, continuïteit, ondersteuning en middelen geeft om die veranderingen vorm te geven op de klasvloer en in het hoger onderwijs.

Zeven beleidsthema’s voor de onderwijsagenda van de nieuwe regering

Maar tegelijk ziet de Vlor heel wat werk aan de winkel. De nieuwe regering moet investeren in:

  • een brede, ambitieuze en kwaliteitsvolle vorming;
  • voldoende onderwijscapaciteit en uitdagende leeromgevingen;
  • levenslang en levensbreed leren;
  • gelijke onderwijskansen tijdens de hele onderwijsloopbaan;
  • inclusief onderwijs;
  • onderwijsprofessionals;
  • participatieve onderwijsinstellingen. 

Drie kritische voorwaarden

Om al deze ambities waar te maken, is tegelijk nodig dat de volgende Vlaamse Regering er voor zorgt dat: 

  • de onderwijsfinanciering wordt verhoogd;
  • het onderwijsbeleid het resultaat is van een samen gedragen beleidsproces;
  • onderwijs veel meer dan vroeger, kan rekenen op samenwerking en transversaal beleid.

Onderwijs heeft dan ook hoge verwachtingen. Niet alleen van zichzelf en van de regering, maar ook van de andere beleidsdomeinen en van de samenleving als geheel.

Download hier het volledige advies (PDF, 1.6MB)