STEM

De Vlor wil meer instroom, doorstroom en uitstroom van wetenschappelijke en technische studierichtingen in het secundair onderwijs, in het hoger onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Daarom is er behoefte aan meer en betere trajectbegeleiding van de lerenden en een sterkere aansluiting tussen informele en formele leerervaringen. Er is ook een globale school- en leerkrachtenaanpak nodig die inspeelt op de belangstelling en leergierigheid van lerenden en hen verleidt om met wetenschap en techniek bezig te zijn.

Lees meer