Laat leren en werken niet zomaar inkantelen in duaal leren: seminarie voor beleidsmakers

Seminarie voor beleidsmakers

Om in dialoog naar alternatieven en mogelijke oplossingen te kijken, plande de Vlor op 18 maart 2020 een seminarie voor beleidsmakers. Het doel was duidelijk in beeld te brengen over welke doelgroep het precies gaat en wat zij nodig hebben om een onderwijstraject te volgen en hun kansen op een onderwijskwalificatie te optimaliseren. We wilden de sterktes, de expertise en het netwerk van de bestaande leerwegen en centra voor deeltijds onderwijs/leren en werken belichten, maar ook kritisch kijken naar welke noden en verbeterpunten er nog zijn. Op basis van die analyse wilden we samen verder nadenken over de toekomst en in overleg het juiste ontwikkelperspectief uitdenken om de noodzakelijke trajecten voor alle jongeren te kunnen aanbieden.

Het seminarie werd geannuleerd naar aanleiding van de verhoogde veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. De Vlor bleef echter zijn bezorgdheden signaleren en oplossingen aanreiken via een brief en een volgend advies.