Advies over afstemming opleidingsprofiel Tandartsassistent op beroepscompetentieprofiel

Op vraag van de minister van Onderwijs en Vorming heeft de Raad Levenslang en Levensbreed Leren de beroepscompetenties uit het beroepscompetentieprofiel en uit het opleidingprofiel voor de opleiding Tandartsassistent in het SVO, met elkaar vergeleken.

Op basis van die vergelijking stelt de raad voor om het opleidingsprofiel, waarover de raad in 2007 advies uitbracht, op enkele punten aan te passen en aan te vullen zodat alle beroepscompetenties die volgens het beroepscompetentieprofiel (BCP) van een beginnend tandartsassistent worden verwacht, in de opleiding van het secundair volwassenenonderwijs aan bod komen.

De raad stelt ook voor om rekening te houden met de evaluatie van het pilootproject van VDAB dat voor werkzoekenden o.m. de nood aan meer praktijkervaring (stage) heeft aangetoond. Tot slot vindt de raad het wenselijk om rekening te houden met de algemene kwaliteitseisen die de onderwijsoverheid voor het nieuwe HBO voor ogen heeft.

Download hier het volledige advies (PDF, 253.09KB)