Advies over betere ondersteuning van de directeur basisonderwijs

De Raad Basisonderwijs formuleert op eigen initiatief knelpunten en voorwaarden in verband met betere werkomstandigheden voor de directeur basisonderwijs.

In 2004 heeft de Raad Basisonderwijs al zijn visietekst en het advies “Leidinggeven aan een basisschool” aan de overheid voorgesteld. Vanuit het onderwijsveld komen er echter steeds meer signalen dat de vacatures voor directeur basisonderwijs moeilijk ingevuld raken.

Recente onderzoeksgegevens Daarom besloot de Raad Basisonderwijs om deze problematiek opnieuw te bekijken. Hij koppelde aan zijn vroegere visietekst (2004) zowel de recente onderzoeksgegevens van binnenlandse experten als de OESO-studie Improving School Leadership. Hieruit blijkt dat er wereldwijd gelijklopende problemen opduiken. Ook in andere landen vindt men moeilijk directeurs voor de basisscholen.

Hoewel de overheid de laatste jaren een aantal maatregelen genomen heeft, stelt de raad vast dat de directeurs basisonderwijs nog altijd onvoldoende ondersteund worden.

Voorwaarden In dit nieuwe advies geeft de raad enkele duidelijke knelpunten aan en formuleert hij daarbij een aantal essentiële voorwaarden die de overheid zou moeten vervullen om de huidige werkomstandigheden van de directeur basisonderwijs te faciliteren en verbeteren.

  • De overheid kan de directeur sterker ondersteunen in zijn beleidsvoerings en de arbeidsomstandigheden verbeteren door een verhoging van middelen en personeel;
  • De regelgeving (ook de niet-onderwijsgebonden regelgeving) moet beperkter en eenvoudiger geformuleerd worden. Het is voor scholen ook belangrijk dat de communicatie hierover tijdig gebeurt;
  • Om directeurs beter te ondersteunen in hun taak kan de overheid de professionaliseringsmogelijkheden op verschillende wijzen verbeteren en uitbreiden;
  • De Vlor vraagt ook aandacht en ondersteuning voor de schoolbesturen, zodat de directeurs op hun beurt hun kerntaken kunnen realiseren.
Download hier het volledige advies (PDF, 390.91KB)