Advies over geïntegreerde omkadering in het basisonderwijs

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet over de invoering van een geïntegreerd omkaderingssysteem voor het basisonderwijs. Dat systeem is gebaseerd op sociaal-economische leerlingenkenmerken en geeft het kleuteronderwijs een omkadering die evenwaardig is met die voor het lager onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 163.22KB)