Schoolbeleid

Onderwijsinstellingen moeten hun beleidsvoerend vermogen kunnen ontwikkelen zodat ze kunnen omgaan met een grotere autonomie en met de uiteenlopende verwachtingen van de samenleving (denk aan verkeersopvoeding, milieuzorg, ondernemerschap enzovoort). Schoolleiders hebben een cruciale rol op in de school als organisatie en de school als professionele leergemeenschap. Bovendien veronderstelt de vraag naar vertrouwen en autonomie ook sterk leiderschap. De Vlor heeft op eigen initiatief de voorbije jaren heel wat advieswerk geleverd over schoolleiderschap in het basisonderwijs. Hij pleit daarbij voor het toekennen van voldoende beleidsruimte voor de directeur met aandacht voor een sobere regelgeving, meer middelen voor administratieve en beleidsondersteunende omkadering, voldoende tijd voor scholen om vernieuwend te werken en het voorzien van structurele overlegtijd in de schoolopdracht van het personeel. Ook de opleiding en professionalisering van schoolleiders verdienen specifieke aandacht.