Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor Bouw en Hout

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren gaf gunstig advies over nieuwe opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout.

Voor Bouw gaat het over de zwevende modules: Houtimitaties, Marmerimitaties en Vergulden.

Voor het studiegebied Hout gaat het over de zwevende modules CNC-houtbewerking, Optimalisering CNC-houtbewerking, Speciale stoffeertechnieken en Specifiek stoffeerwerk.

Ook het voorstel van opleidingsprofiel “Restauratievakman meubelstoffeerder” kreeg gunstig advies. Het zal het voorlopig modulair structuurschema Meubelstofferen vervangen.

Op vraag van Vlor gaf de minister vorig werkjaar aan de DBO de opdracht om te onderzoeken of bijkomende ontwikkelingen voor de studiegebieden Bouw en Hout wenselijk zijn. De raad is tevreden dat dit onderzoek resulteerde in de ontwikkeling van deze bijkomende opleidingsprofielen. Hij had echter ook graag vernomen wat het onderzoek heeft opgeleverd voor enkele andere mogelijke opleidingen: gietvloerleggen, beroepen voor bedienden en het TSO3-aanbod van het studiegebied Bouw.

De Vlaamse Regering heeft de opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout waarover de raad vorig jaar een advies uitbracht, nog niet bekrachtigd. De centra konden deze nieuwe opleidingen bijgevolg nog niet invoeren. De raad vraagt om de besluitvorming over die opleidingsprofielen zo snel mogelijk af te ronden, zodat de centra ze uiterlijk op 1 september 2008 kunnen implementeren.

Download hier het volledige advies (PDF, 371KB)