Advies over de actualisering van de opleidingsprofielen voor BuSO Opleidingsvorm 3

Op 9 september bracht de Vlor een advies uit over de opleidingsprofielen van Opleidingsvorm 3 in het buitengewoon secundair onderwijs (OV 3). Die opleidingsprofielen zijn in 2002 vastgelegd door een besluit van de Vlaamse Regering. De raad vindt dat ze nodig geactualiseerd moeten worden, zodat de afgestudeerde jongeren van OV3 ruimere kansen op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Samen met de sectoren zou Onderwijs de bestaande beroepenstructuur in een bepaalde sector moeten onderzoeken en vervolgens nagaan voor welke beroepen een opleiding in OV3 haalbaar is. OV3 zou die opleiding dan op zo’n manier moeten inrichten dat ook leerlingen die niet de hele opleiding kunnen afmaken toch een of meer afgeronde competenties kunnen behalen. Daarmee kunnen ze dan op de arbeidsmarkt aan de slag gaan. Bij de voorbereiding van dit advies heeft een werkgroep die oefening al gemaakt voor de opleidingsprofielen van de horecasector en de houtsector. Het resultaat is als bijlage bij het advies gevoegd.
Download hier het volledige advies (PDF, 607.02KB)