Advies over de beleidsevaluatie financiering hoger onderwijs

Het financieringsdecreet van 2008 wijzigde het financieringsmechanisme voor de Vlaamse hogescholen en universiteiten fundamenteel. Bij de voorbereiding en de invoering van het nieuwe systeem was het onmogelijk om de volledige impact van alle maatregelen te kunnen inschatten. De decreetgever heeft daarom een evaluatie van het mechanisme voorzien. De overheid heeft deze evaluatie onlangs gefinaliseerd. De Vlor heeft kennis genomen van dit rapport en geeft in dit advies enkele algemene bedenkingen mee over deze evaluatie en over het financieringsmechanisme hoger onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 321.08KB)