Advies over de discussienota hoger kunstonderwijs

De Raad Hoger Onderwijs spreekt zich overwegend positief uit over de discussienota hoger kunstonderwijs van minister Vandenbroucke.

De raad is tevreden dat de minister geluisterd heeft naar de inbreng vanwege het HKO. De leden zijn echter niet helemaal gelukkig met de hertekening van het HKO die de minister nastreeft. Zij zijn er niet van overtuigd dat er minder studenten moeten toegelaten worden. De rad ziet een centraal toelatingsexamen helemaal niet zitten en begrijpt niet zo goed waarom bepaalde opleidingen hervormd zouden moeten worden naar een professionele opleiding. De discussienota legt ook geen verband met de conclusies van de commissie Soete.

Download hier het volledige advies (PDF, 53.38KB)