Advies over de discussienota 'Krijtlijnen voor de nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs'