Advies over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie

Dit jaar gaat het advies over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie hoofdzakelijk over het ontwerp van uitvoeringsbesluit dat de implementatie van de modularisering regelt. De Raad Volwassenenonderwijs is globaal tevreden over deze regelgeving maar geeft in zijn advies opmerkingen bij een reeks specifieke onderdelen.

  • De raad waardeert de samenhang van een aantal definities met die uit andere onderwijsvormen. Maar hij betwijfelt dat men voor elke module, ook erg kleine, een deelcertificaat moet uitreiken. De “ontwikkelingsdoelen basiseducatie” moeten, zoals bij andere onderwijsniveaus, minimumdoelen zijn “die de centra bij hun cursisten moeten nastreven”. Zij hebben dus een normerende functie voor het centrum basiseducatie, niet op het niveau van de individuele cursist.
  • Hoe zal men de berekening van lestijden in de basiseducatie en het OSP op elkaar afstemmen als beide onderwijsvormen onder hetzelfde decreet vallen?
  • Naast de modulaire structuur moet er in de basiseducatie ruimte blijven voor maatwerk, waarbij men een selectie van opleidingsdoelen nastreeft die voor een bepaalde doelgroep relevant zijn.
  • Men zou met de invoering van de tweede groep modulaire opleidingen beter wachten tot de eerste implementatieronde geëvalueerd is, zodat men daaruit kan leren.
  • De raad vindt dat ook de basiseducatie met ‘proeftuinen' moet kunnen werken in het kader van het decreet op de tijdelijke projecten.

In verband met de financiering van de basiseducatie vraagt de Raad Volwassenenonderwijs om de extra NT2-middelen te beschouwen als een deel van de basisfinanciering en niet langer als additionele middelen.

Download hier het volledige advies (PDF, 51.09KB)