Advies over de opleidingskaarten voor kwalificaties in het DBSO

De commissie DBSO van de Vlor heeft in overleg met de sociale partners van de betrokken sectoren negentien nieuwe competentiegerichte DBSO-opleidingskaarten opgesteld. Als de minister de voorgestelde kaarten goedkeurt, krijgen ze een bindend karakter voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

De competentiegerichte opleidingskaarten hebben de functie van opleidingsprofielen en bestaan uit drie luiken:

  • een beknopte beschrijving van de kwalificatie;
  • een referentiekader met de bronnen van de opleidingskaart;
  • een beschrijving van de competenties, die leerlingen minimaal moeten verwerven om deze kwalificatie te behalen.

Dit advies omvat 19 DBSO-opleidingskaarten.

Download hier het volledige advies (PDF, 812.24KB)