Advies over de positie van het HOSP in de herstructurering van het hoger onderwijs

Het hoger onderwijs voor sociale promotie valt totnogtoe zo goed als helemaal buiten de veranderingen die het Vlaams hoger onderwijs ondergaat. Het structuurdecreet dat de BaMa-structuur invoert, geldt niet voor het HOSP. Alleen het flexibiliseringsdecreet verwijst naar een erkenningsprocedure van verworven kwalificaties (EVK) voor onder meer afgestudeerden uit het HOSP.

In de vakantieperiode heeft de minister twee voorontwerpen van decreet en een ontwerp van protocol aan de Vlor voorgelegd. De beleidsteksten maken een onderscheid tussen de HOSP-opleidingen die men als een voortgezette opleiding kan beschouwen en de andere HOSP-opleidingen. De GPB-opleidingen horen niet bij de laatste groep. De voortgezette opleidingen kunnen worden overgedragen aan een hogeschool: voor een deel ervan moet dat, voor andere is de overstap vrijwillig. Voor de andere opleidingen voorziet het protocol in de mogelijkheid om deel te nemen aan de visitatie. Sommige opleidingen zouden dan kunnen streven naar een accreditatie als bachelor, voor andere zou een cursist uit het HOSP die overstapt naar een hogeschoolopleiding studieduurverkorting kunnen krijgen.

De Raad Hoger Onderwijs en de Raad Volwassenenonderwijs hebben de beleidsinitiatieven uitgebreid besproken en er hun standpunt over bepaald. Ze zijn het over veel punten eens, maar niet over alles.

Beide raden vinden het onaanvaardbaar dat het protocol onduidelijk blijft over de doelstellingen, de reikwijdte en de eventuele gevolgen van de visitatie. De HOSP-cursist moet bovendien duidelijk weten welke studieduurverkorting hij kan krijgen. Beide raden zijn het niet eens over de positie van de opleidingen waarvan de inhoud en de omvang het niveau van het hoger onderwijs halen. De Raad Hoger Onderwijs wenst ze te integreren in het hogescholenonderwijs. De Raad Volwassenenonderwijs pleit voor een samenwerkingsmodel: de centra voor volwassenenonderwijs zouden het traject organiseren, en de hogeschool zou de graad uitreiken. Daarnaast wil de Raad Volwassenenonderwijs de deur open houden voor HOSP-opleidingen die willen overstappen naar een hogeschool.

In zijn advies maakt de Algemene Raad de minister duidelijk waar beide raden het over eens zijn en over welke punten niet. De raad beklemtoont dat voortgang in dit dossier noodzakelijk is in het belang van de cursisten en de samenleving. De belangrijke opmerkingen over het protocol mogen die niet in het gedrang brengen.

Download hier het volledige advies (PDF, 92.49KB)