Advies over de programmadecreten bij begrotingsaanpassing 2019 en begrotingsopmaak 2020

De Vlor gaf advies over de voorstellen voor de begrotingsaanpassing 2019 en de begrotingsopmaak 2020 die betrekking hebben op het beleidsdomein Onderwijs.

In zijn memorandum had de Vlor al eerder gepleit voor een ambitieuze financiering voor het onderwijs. Het regeerakkoord schept binnen het onderwijsveld terechte verwachtingen naar werking, omkadering en infrastructuur. De raad stelt vast dat de programmadecreten 2019 en 2020 daarop inspelen en verschuivingen regelen binnen de begroting. Momenteel is er echter onvoldoende perspectief op extra inspanningen voor het onderwijs als geheel.

De Vlaamse Regering voert in 2020 besparingsmaatregelen door in verschillende onderwijssectoren, maar die worden niet gelijk behandeld. De Vlor vraagt aan minister Ben Weyts om de achterliggende visie daarbij te verduidelijken in de beleidsnota Onderwijs die hij zeer binnenkort zal uitbrengen.

De voorbije 10 jaar werden onderwijsinstellingen geconfronteerd met steeds verder krimpende werkingsbudgetten. Die beperking van de werkingsbudgetten van onderwijsinstellingen is een rem op de uitrol van de plannen die de overheid heeft voor onderwijs.

De Vlor roept de Vlaamse Regering op om een globaal financieringsplan uit te werken voor alle aspecten en sectoren van het onderwijs. De raad wil daarover in overleg kunnen gaan met de minister van Onderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 117.23KB)