Advies over de specificaties van graden

De Raad Hoger Onderwijs adviseert de minister van Onderwijs en Vorming om aan alle academische graden van bachelor en master één van de volgende Engelstalige specificaties toe te voegen: of Arts, of Science, of Laws en of (Veterinary) Medicine. Deze specificaties maken Vlaamse diploma's herkenbaarder in een internationale context.

Buitenlandse voorbeelden Het debat over toevoegingen aan academische titels, zoals gebruikelijk in de Angelsaksische wereld, is in Nederland al een tijdje aan de gang. Een speciale commissie (Abrahamsen) bracht daarover een rapport uit ter voorbereiding van een voorstel van wet. In het advies beschrijft de raad de Nederlandse situatie en vermeldt kort ook andere internationale voorbeelden. Daaruit blijkt dat eenvormigheid slechts schijn is. Verschillende landen hanteren verschillende termen en vaak kunnen de instellingen (niet altijd beperkt tot universiteiten) vrij kiezen welke specificatie ze aan een opleiding toekennen.

Helder en eenvormig De raad vindt het wenselijk dat de overheid op korte termijn een heldere en eenvormige regeling voor Vlaanderen uitwerkt. Aangezien Nederland, Duitsland en Frankrijk zelf nog worstelen met de benamingen van graden en het Verenigd Koninkrijk geen eenvormig systeem heeft, is het volgens de raad niet mogelijk om de specificaties in Vlaanderen op de buurlanden af te stemmen.

Hij verkiest wel Engelse specificaties voor de herkenbaarheid en voorlopig zou hij die beperken tot alle academische opleidingen. De raad is wel van mening dat Vlaanderen de internationale evoluties op dit vlak moet opvolgen. De specificaties kunnen gebruikt worden van zodra een opleiding een overgangsaccreditatie heeft, zodat ze gelijktijdig ingevoerd worden. De overheid moet in een lijst vastleggen welke specificatie bij een opleiding hoort. Tot slot doet de Raad Hoger Onderwijs enkele suggesties voor een uniforme schrijfwijze van de specificaties.

Download hier het volledige advies (PDF, 145.28KB)