Rapport over de screening van ontwerpcertificaatsupplementen

Op 23 april formuleerde het Vast Bureau van de Vlor een rapport voor de overheid over een proefscreening van de certificaatsupplementen. Deze was aangekondigd in het advies ten gronde over de certificaatsupplementen van november 2008.

Het rapport besluit dat een implementatie van de certificaatsupplementen niet haalbaar is op het einde van dit schooljaar, noch in het secundair onderwijs, noch in het volwassenenonderwijs. De Vlor stelt voor om in het secundair onderwijs de certificaatsupplementen samen met de kwalificatiestructuur te implementeren. De nodige informatie voor de certificaatsupplementen zal van de kwalificatiestructuur afgeleid worden kunnen: de nodige competenties, het niveau van de opleiding en de toegang tot het beroep. Voor het volwassenenonderwijs stelt de Vlor voor dat de certificaatsupplementen worden ontwikkeld door de decretale stuurgroep bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen of bij de aanpassing van de opleidingsprofielen naar aanleiding van een evaluatie. Dit is een efficiënte en haalbare manier om de certificaatsupplementen gefaseerd te ontwikkelen en in te voeren.

Download hier het volledige advies (PDF, 184.31KB)