Advies over voorwaarden voor behalen van getuigschrift 2de graad SO in DBSO

De Raad Secundair Onderwijs heeft op eigen initiatief voorstellen gedaan om de voorwaarden voor het uitreiken van een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs in het DBSO eenvoudiger te maken. Sommige voorwaarden zijn nu vatbaar voor interpretatie of verplichten de overheid om de omzendbrief daarover (SO 66) regelmatig aan te passen.

Contractuele werkplekervaring Om het getuigschrift tweede graad te behalen moeten DBSO-leerlingen werkplekervaring opgedaan hebben. De raad stelt voor dat de leerling een deeltijdse contractuele werkplekervaring moet kunnen voorleggen, maar dat de omzendbrief alle mogelijke contracten die daarvoor in aanmerking komen voortaan niet meer zou opsommen. De werkplekervaring waar het contract op slaat moet volgens de raad nauw verwant zijn aan de opleiding. Een contract brugproject valt daar ook onder.

De raad vindt dat een werkplekervaring van minimum twaalf maanden over twee schooljaren heen de voorwaarde moet worden. De huidige bijkomende verplichting van minimum drie maanden werkplekervaring in het eerste en zes maanden in het tweede schooljaar wil hij graag geschrapt zien.

Download hier het volledige advies (PDF, 31.28KB)