Advies over de uitreiking van het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer in het OSP

Volgens de Raad Volwassenenonderwijs kunnen 4 opleidingen van het secundair onderwijs voor sociale promotie automatisch het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer uitreiken aan hun geslaagde cursisten: Economie-moderne talen ASO3; Economie-wiskunde ASO3; Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3; Boekhouden-informatica TSO3

De raad baseert zijn oordeel op de inhoud van deze opleidingen en op de analogie met de overeenkomstige opleidingen in het leerplichtonderwijs. Tot nu toe reikt het OSP het bewuste getuigschrift uit na een afzonderlijke opleiding in het studiegebied Bedrijfsbeheer of via een omslachtige procedure waarbij de centra hun leerplannen van bepaalde handelsgerichte opleidingen voorleggen aan de federale overheid.

Naar aanleiding van deze adviesvraag benadrukt de raad het belang van regelmatig overleg en een goede informatiedoorstroming inzake bedrijfsbeheer en ondernemerschap tussen alle belanghebbende onderwijsactoren. Zowel op het vlak van de administratieve coördinatie, als van de inhoudelijke opvolging en kennis van recente ontwikkelingen zou de overheid meer overleg en afstemming in de onderwijssector moeten bewerkstellingen over de onderwijsniveaus heen. Dan kan bijv. de communicatie naar de secundaire scholen en naar de centra voor volwassenenonderwijs gelijktijdig en gecoördineerd verlopen.

De raad somt ook enkele aandachtspunten op in verband met leerplannen en modulaire structuurschema's:

  • zorgen voor de constante actualisering van de leerplannen;
  • de bijkomende modules Bedrijfsbeheer schrappen uit het structuurschema van de opleiding Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3 als de voorgestelde koppeling een feit wordt;
  • de modulaire opleiding Bedrijfsbeheer TSO3 moet het getuigschrift over de basiskennis bedrijfbeheer uitreiken, en geen certificaat;
  • de overheid moet de minimale doelstellingen en leerinhouden van de afdeling Zelfstandig ondernemen TSO3 beschikbaar maken van alle centra die er belangstelling voor hebben.
Download hier het volledige advies (PDF, 42.32KB)