Advies over het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2018

De Vlor bracht een positief advies uit over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018. Die bevatten enkele wijzigingen naar aanleiding van de uitvoering van cao XI:

  • het pilootproject lerarenplatform;
  • het omzetten van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs;
  • de vereenvoudiging van de procedure betreffende vaste benoeming en vacantverklaring;
  • de projectmiddelen voor versterking van de leerkracht in het basisonderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 172.78KB)