Advies over het programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2019

De Vlor gaf advies over de voorstellen in het voorontwerp van decreet voor de begrotingsopmaak 2019 die betrekking hebben op het beleidsdomein Onderwijs:

  • bijkomende werkingsmiddelen voor het leerplichtonderwijs;
  • de inkanteling van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) en de specifieke lerarenopleidingen in het hoger onderwijs;
  • een nieuwe berekening voor de werkingstoelagen van de centra voor basiseducatie en -volwassenenonderwijs;
  • de terugvorderingen van school- of studietoelagen bij spijbelen.
Download hier het volledige advies (PDF, 127.05KB)