Advies over het Vlaams ICT-attest, een kosteloos alternatief voor ECDL

De Raad Secundair Onderwijs heeft een kosteloos alternatief uitgewerkt voor het Europese computerrijbewijs (ECDL). Dit internationaal certificaat wordt uitgereikt aan wie via proeven zijn ICT-basisvaardigheden bewijst. Het Vlaamse alternatief krijgt de naam “Vlaams ICT-attest” (VIA). Het VIA staat voor een pakket netoverschrijdende doelstellingen: functionele vaardigheden, ICT-basiskennis en belangrijke attitudes.

De leerlingen kunnen de doelstellingen van het VIA verwerven in de informaticavakken, maar ook via het gebruik van ICT in andere vakken. Leerlingen die informatica of toegepaste informatica in hun lessenpakket hebben, behalen het VIA als ze op het einde van de tweede graad slagen voor dat vak. Voor de anderen heeft de raad een overzichtslijst ontwikkeld waarin alle doelstellingen zijn opgenomen. Telkens als een leerling aantoont dat hij een doelstelling heeft verworven, wordt dat op de lijst aangekruist. De leerling die alle doelstellingen heeft gehaald, ontvangt het Vlaams ICT-attest.

Het uitreiken van het ICT attest mag nooit een automatisme zijn om de geloofwaardigheid van het attest niet te ondermijnen. Op termijn zouden de doelstellingen uit de overzichtslijst deel moeten uitmaken van de leerplannen in alle studierichtingen.

Het succes van het werken met een overzichtslijst bij het VIA hangt af van de bereidheid van de scholen. De raad vindt dat zoveel mogelijk leerlingen de kans moeten krijgen om het attest te behalen, maar wil scholen anderzijds niet verplichten.

De raad beveelt de minister aan om het Vlaams ICT-attest op te nemen in de lijst van de officiële studiebewijzen zodat het de nodige maatschappelijke erkenning kan krijgen. Verder vindt de raad dat de minister bij haar Vlaamse en federale collega's de civiele erkenning van VIA moet bepleiten.

Download hier het volledige advies (PDF, 173.91KB)