Advies over nieuwe kwalificatiebenamingen DBSO vanaf het schooljaar 2006-2007

Zoals elk jaar heeft de Raad Secundair Onderwijs advies uitgebracht over voorstellen van nieuwe benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. De centra DBSO dienen deze voorstellen in bij het departement Onderwijs. De Vlor beoordeelt ze volgens criteria als: specificiteit van het DBSO, arbeidsmarktgerichtheid, motivatie bij het voorstel, inhoud en benaming.

Deze voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen DBSO kregen een gunstig advies:

  • “productieoperator hout” (rubriek “hout”);
  • “activiteitenbegeleider in de toeristische sector” (rubriek “sport en vrije tijd”);
  • “entertainer” (rubriek “sport en vrije tijd”).

De raad adviseerde om de benaming “onderhoudswerker sportinfrastructuur en –materiaal” te gebruiken in de rubriek “sport en vrije tijd”, in plaats van de gevraagde benaming “onderhoudstechnieker sportmateriaal”.

De voorgestelde benaming “assistent-grimeur” (rubriek “schoonheidszorg”) kreeg een ongunstig advies. De Vlor ging evenmin akkoord met het voorstel om twee bestaande kwalificatiebenamingen, “buurtsportwerker” en “initiator-sportbegeleider” (rubriek “sport en vrije tijd”) te schrappen uit de lijst van mogelijke kwalificatiegetuigschriften die het DBSO kan uitreiken.

Download hier het volledige advies (PDF, 42.06KB)