Advies over nieuwe kwalificatiebenamingen DBSO vanaf het schooljaar 2008-2009

Elk jaar brengt de Raad Secundair Onderwijs advies uit over voorgestelde nieuwe benamingen van kwalificatiegetuigschriften in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. De centra DBSO kunnen daarvoor zelf voorstellen doen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

De raad beoordeelt de voorstellen voor nieuwe opleidingen op hun specifieke DBSO-karakter, arbeidsmarktgerichtheid, inhoud, benaming en argumentatie. Met het oog op het nieuwe decreet over leren en werken wil de overheid liever geen uitbreiding van de lijst van kwalificaties. De Raad Secundair Onderwijs werpt op dat de meeste voorstellen eerder omvormingen zijn dan echt nieuwe kwalificatiebenamingen, bedoeld om het aanbod te actualiseren en beter te laten aansluiten bij de verwachtingen van de sectoren.

Rubriek Hout De raad gaf een gunstig advies aan de voorgestelde herziening van de rubriek Hout. Dat houdt de invoering van achttien nieuwe benamingen in, de verplaatsing van zes benamingen naar de rubriek Bouw en het schrappen van “Houtbewerker” en “Schrijnwerker”. In de rubriek Decoratie zouden eveneens twee benamingen verdwijnen om overlapping te vermijden.

Rubriek Voeding De toevoeging van twee benamingen en de omvorming van acht benamingen naar zes nieuwe DBSO-kwalificatiebenamingen in de rubriek Voeding, krijgt ook een gunstig advies.

Rubriek Land- en tuinbouw In de rubriek land- en tuinbouw gaf de raad een gunstig advies aan de invoering van de nieuwe kwalificatiebenamingen “Hovenier-aanleg” en “Hovenier-onderhoud”.

Rubriek personenzorg Kregen eveneens een gunstig advies: de omvorming van “Logistiek helper in de verzorgingsinstellingen” naar Logistiek helper in de zorginstellingen en de schrapping van “Onthaalmoeder” en “Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang”. Een nieuwe benaming “Polyvalent verzorgende” kreeg een negatief advies.

Overige De omvorming van “Initiator-sportbegeleider” in Sportbegeleider (rubriek Sport en vrije tijd) en van “Hulp in het huishouden” naar Thuishelper (rubriek Onderhoud) adviseerde de raad gunstig. De nieuwe kwalificatiebenaming Assistent hoefsmid (rubriek Metaal en kunststoffen) ook.

Een negatief advies was er voor een nieuwe kwalificatiebenaming Digi-installateur (rubriek Elektriciteit en elektronica).

Download hier het volledige advies (PDF, 44.88KB)