Advies over samenstelling en werking van de Erkenningscommissie

Het structuurdecreet voorziet de oprichting van een Erkenningscommissie met binnen- en buitenlandse deskundigen die de Vlaamse regering zal adviseren bij een aantal aspecten van de implementatie van het structuurdecreet. Zij zal een sleutelrol spelen in de omvormingsoperatie naar de BaMa-structuur. De Raad Hoger Onderwijs adviseerde over de samenstelling en werking van die commissie.

Samenstelling
De raad vindt dat de leden van de Erkenningscommissie moeten voldoen aan drie grote voorwaarden.
  • Zij moeten deskundig zijn en voldoende op de hoogte van het globale Vlaamse hoger onderwijslandschap.
  • Ze moeten gezaghebbend zijn en samen alle relevante onderwijspartners vertegenwoordigen.
  • Ze moeten in onafhankelijkheid kunnen oordelen, wat impliceert dat ze beter geen beheers- of bestuursmandaten in het hoger onderwijs combineren met hun lidmaatschap.

De raad verwacht ook dat de leden lang genoeg in de Erkenningscommissie blijven zetelen opdat de adviezen coherent zouden zijn. In ruil verdienen ze een statuut en moet de minister zichtbaar rekening houden met hun adviezen.

Werking
De Erkenningscommissie zal de regering adviseren over vier grote domeinen.
  • De macrodoelmatigheid van nieuwe opleidingen. De raad vraagt een duidelijke taakverdeling tussen de Erkenningscommissie en de ‘toets nieuwe opleidingen' van het accreditatie-orgaan. De raad vraagt dat de commissie vooraf duidelijke criteria vastlegt om het effect van een nieuwe opleiding in het totale aanbod te beoordelen.
  • De tijdelijke erkenning van opleidingen zonder of met een negatief accreditatiebesluit. De raad vindt dat de commissie eenduidige criteria moet vastleggen over wat zij beschouwt als het algemeen belang of het belang van de studenten om een tijdelijke erkenning te rechtvaardigen.
  • Bij adviezen over de omvormingslijsten voor basis- en voortgezette opleidingen vindt de raad het de taak van de Erkenningscommissie om te waken over de coherentie en transparantie van het opleidingenaanbod. Zij moet duidelijke criteria vastleggen die het openbaar belang boven dat van individuele instellingen stellen.
  • De commissie adviseert ook over mogelijke afwijkingen op de timing. De raad vindt dat goed omdat het structuurdecreet een erg krappe timing heeft.

Ook eens de Erkenningscommissie actief is, wenst de Raad Hoger Onderwijs verder advies uit te brengen over programmatie en structuuraanpassingen in het hoger onderwijs. Hij gelooft dat hij de Erkenningscommissie in sommige gevallen kan ondersteunen.

Download hier het volledige advies (PDF, 127.42KB)