Advies over schrapping en naamswijziging van eerder goedgekeurde kwalificatiebenamingen in het DBSO

In het advies over de voorstellen voor nieuwe benamingen die kunnen voorkomen op de DBSO-kwalificatiegetuigschriften, nam de commissie DBSO zich voor om na te gaan of er geen benamingen van kwalificatiegetuigschriften geschrapt kunnen worden.

De commissie hield een rondvraag bij alle centra DBSO over een lijst van goedgekeurde benamingen waarvoor tijdens het schooljaar 2005-2006 nergens in het DBSO een opleiding werd georganiseerd. De commissie peilde naar de relevantie van die kwalificaties en naar de intentie van de centra om er in de toekomst een opleiding voor te organiseren.

Op basis van de rondvraag stelt de Vlor voor een reeks DBSO-kwalificatiebenamingen te schrappen en enkele andere te hernoemen om hun herkenbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten.

Download hier het volledige advies (PDF, 31.49KB)