Advies over studentgecentreerd leren

Studentgecentreerd leren krijgt internationaal steeds meer aandacht. De Vlor bekeek de impact in Vlaanderen. Met een internationale studie van de European Students' Union als leidraad ging hij op zoek naar goede praktijkvoorbeelden, knelpunten en mogelijke oplossingen.

De Vlor is ervan overtuigd dat studentgecentreerd leren een hoger leerrendement kan opleveren. Sterker dan het traditionele onderwijs speelt het in op de snel veranderende maatschappij. Voor studenten die zijn opgegroeid met nieuwe media kan het een stevige basis vormen om nieuwe vaardigheden aan te boren, te stimuleren en in te zetten.

Studentgecentreerd leren stelt de student centraal, niet alleen in de contacten tussen docent en student of in de colleges, maar in de hele organisatie van het hoger onderwijs – zowel op structureel overheidsniveau als in de instellingen zelf. Het advies bekijkt de nieuwe rol van studenten, docenten, overheid en instellingen.

Studentgecentreerd leren heeft ook gevolgen voor het overleg met studenten, ECTS, mobiliteit, de onderwijsleeromgeving en de professionele ontwikkeling. Een internationale bevraging over studentgecentreerd leren toont dat Vlaanderen al heel wat werk verricht heeft. Toch is er nog ruimte voor verdere stimulering. De Vlor bezorgde daarom zijn advies aan alle instellingen hoger onderwijs, met de vraag intern te bespreken of ze de principes al toepassen en of er nog ruimte is voor verdere implementatie.

Download hier het volledige advies (PDF, 572.32KB)