Advies samenwerking in het hoger beroepsonderwijs

Ter voorbereiding van de implementatie van het hoger beroepsonderwijs (HBO) vroeg de vorige minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke de Vlor een proefproject op te zetten over samenwerking tussen de verschillende onderwijs- en opleidingsverstrekkers. In december 2007 ging het Vast Bureau van de Vlor in op deze vraag en gaf hij het startschot voor het project ‘HBO samenwerking‘(HBO-SAM).

Op basis van het eindrapport HBO-SAM formuleert de Vlor een advies over samenwerking in het hoger beroepsonderwijs. Hierin beveelt hij de betrokken onderwijsverstrekkers o.a. aan om samenwerking rond trajectbegeleiding verder uit te werken, generieke afspraken voor aanvullingstrajecten te maken en te investeren in adequate intake en heroriëntering.

De overheid kan volgens de Vlor o.a. de informatie en communicatie stroomlijnen, automatiseren en afstemmen. Daarnaast is het aangewezen de regionale samenwerking en netwerkvorming te faciliteren.

Download hier het volledige advies (PDF, 103.33KB)