Bijkomende onderwijsbevoegdheid Deeltijds Kunstonderwijs - schooljaar 2024-2025

Een schoolbestuur van een academie moet ten laatste op 1 maart bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een aanvraag indienen om een bijkomende onderwijsbevoegdheid te krijgen. Die aanvragen gaan vervolgens voor advies naar de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).  

Dit advies gaat over de aanvragen voor het schooljaar 2024-2025. De Vlor heeft 59 ontvankelijke aanvragen ontvangen. 

Algemene opmerkingen 

De Vlor stelt vast dat de kwaliteit van de dossiers stijgt, doordat ze beter onderbouwd worden.

Daarnaast herhaalt de Vlor zijn vraag om alle kwaliteitsvolle aanvragen naar waarde te schatten en goed te keuren. We stellen vast dat er ondanks gunstige beoordelingen door de Vlor en AGODI/Onderwijsinspectie bij de vorige aanvraagronde opnieuw heel wat kwaliteitsvolle aanvragen voor structuuronderdelen afgekeurd werden met als argument dat er geen financiële ruimte beschikbaar was. De Vlor vindt dat geen valabel argument. De programmatie van structuuronderdelen vangt de sector zelf op via de solidariteitsfactor.

Verder verloop 

De minister neemt voor 15 mei een beslissing op basis van de adviezen van de Vlor, de adviescommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van AGODI, het departement Onderwijs en Vorming en de Onderwijsinspectie). Aanvragen van een schoolbestuur van een academie waarvan de hoofdvestigingsplaats in Brussel ligt, krijgen ook een advies van het netoverschrijdend samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel. 

Download hier het volledige advies (PDF, 355.13KB)