Bouwstenen voor een betaalbaar hoger onderwijsAdvies n.a.v. resultaten studiekostenmonitor hoger onderwijs

Ondanks de recente acties rond kostenbeheersing en -monitoring in het hoger onderwijs, is de financiële drempel voor studenten nog steeds een belangrijke hindernis  voor de toegang tot het hoger onderwijs.

Bouwstenen

Naar aanleiding van de resultaten van de studiekostenmonitor hoger onderwijs die eind 2020 werden gepubliceerd, geeft de Vlor vijf bouwstenen om de studiekosten te beheersen: informatie en communicatie, ondersteuning, reflectie, monitoring en opvolging, en bijkomend onderzoek. De beheersing van studiekosten draagt bij tot een kwaliteitsvol maar betaalbaar hoger onderwijs.

Engagement van alle actoren

Alle actoren in het hogeronderwijsveld moeten daartoe bijdragen:

  • Docenten, opleidingen en instellingen moeten in overleg met de studenten en studentenvoorzieningen verder beleid ontwikkelen rond studiekostenbeheersing, met reflectie en monitoring als middel en overzichtelijke informatie en transparante communicatie als resultaat, hierbij geflankeerd door een gepast ondersteuningsbeleid.
  • De Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Hogescholenraad moeten bestaande en nieuwe monitoringsinitiatieven opvolgen. Zij kunnen daartoe bijvoorbeeld een charter uitwerken.
  • De Vlaamse overheid moet faciliterend optreden en overkoepelende monitoring en opvolging mogelijk maken. Het uitgangspunt daarbij is dat studiekostenbeheersing deel moet uitmaken van de cultuur van elke instelling en opleiding, en dat regelgeving daartoe niet de gepaste strategie is. Een regelmatige herhaling van een studiekostenmonitor is wenselijk. Ook bij toekomstige beleidsinitiatieven moet de overheid rekening houden met de kost voor studenten en moeten er flankerende maatregelen ter ondersteuning worden voorzien.

De Vlor volgt op

De Vlor zal instellingsoverschrijdende vervolginitiatieven rond kostenmonitoring in het hoger onderwijs op de voet blijven volgen. De onderwijspartners in de Vlor engageren zich om in een termijn van drie jaar, dus in academiejaar 2023-2024, te bekijken of er substantiële vooruitgang werd geboekt in de beheersing en monitoring van de studiekosten in het hoger onderwijs en of er bijkomende acties nodig zijn.

Download hier het volledige advies (PDF, 273.98KB)