Themazetting OBPWO 2024 Advies over het ontwerp van themazetting voor het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2024

De Vlaamse Onderwijsraad geeft elk jaar advies over de thema’s voor het ontwerp van themazetting voor OBPWO. Voor 2024 zijn dat:

  1. Taalscreening en taalintegratietrajecten in het kleuteronderwijs
  2. Communicatie over onderwijs(beleid): praktijken, noden, scenario’s
  3. Kennisrijk curriculum in het kleuteronderwijs
  4. Programmatieprocedures in functie van een rationeel opleidingsaanbod in het secundair onderwijs in de Vlaamse onderwijscontext

De Vlaamse Onderwijsraad waardeert de inhaalbeweging voor onderzoek over onderwijs aan jonge kinderen, die we in deze themazetting vertaald zien met twee thema’s voor het kleuteronderwijs. Dat mag echter niet ten koste gaan van onderzoek voor andere onderwijsniveaus en -vormen, zoals het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

We hebben de vier thema’s gescreend op basis van de criteria die we ook in eerdere adviezen over OBPWO-themazettingen hanteerden: pertinentie, voldoende ruimte voor onderzoekers, voldoende gefocust en haalbaarheid.

Download hier het volledige advies (PDF, 416.27KB)