Extra middelen voor technologische component Handelswetenschappen en BedrijfskundeAdvies bij het regeringsamendement bij het programmadecreet voor de begrotingswijziging 2020

Via een begrotingsaanpassing maakt de Vlaamse Regering extra middelen vrij om de technologische component van de opleidingen uit het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde te versterken. De Vlor vindt dat positief. Hij wijst er echter op dat die middelen onvoldoende zijn om alle verwachtingen in te lossen. Naast de technologische vernieuwing, moeten de opleidingen immers ook bijschakelen op vlak van duaal leren, praktijkgericht leren, … Bovendien zijn die middelen niet structureel en te weinig in verhouding met het aantal studenten. Het studiegebied telt immers 43 000 studenten, waardoor de bijkomende middelen op een investering van minder dan 5 euro per student neerkomen.

Download hier het volledige advies (PDF, 146.78KB)