Kwetsbaarheid aanpakken via weerbaar onderwijsAdvies over de visienota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar – deel 1 – beter leren, beter voelen’

In een nieuwe visienota in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ noemt onderwijsminister Ben Weyts drie actieterreinen waarop hij de verhoogde kwetsbaarheid van leerlingen en studenten als gevolg van de coronacrisis wil aanpakken:

  1. Leerachterstand aanpakken;
  2. mentaal welzijn bevorderen;
  3. leraren, lerarenopleiders en schoolleiders versterken.

Het eerste deel van die visienota werd recent uitgebracht en omschrijft de maatregelen en acties die de minister ziet om de eerste twee speerpunten te realiseren.

Voorbij het crisismanagement

Het is goed dat er extra financiële injecties komen om leervertraging aan te pakken en mentaal welbevinden te bevorderen. Die kwetsbaarheden zijn dan wel versterkt door de crisis, maar ze zijn niet nieuw. We pleiten dan ook voor een langetermijnvisie, voorbij het crisismanagement. Dat perspectief missen we in de nota. Zo’n visie impliceert dat het reguliere onderwijs structureel versterkt moet worden om de problemen duurzaam te kunnen aanpakken.

Leervertraging

De Vlor ziet de extra middelen voor personeel uit dit speerpunt liever via de bestaande systemen ingezet, eerder dan via een herhaalde bijsprong of zomerscholen. De kwetsbaarheid van leerlingen moet maximaal aangepakt worden binnen het reguliere onderwijs en de tijd die daarvoor voorzien is.

Ook voor de ICT-versterking van het arbeidsmarktgericht onderwijs pleiten we voor duurzame innovatie, gekoppeld aan professionalisering, eerder dan eenmalige injecties in infrastructuur.

Mentaal welbevinden

Het is meer dan terecht dat de centra voor leerlingenbegeleiding versterkt worden om hun kerntaken terug ten volle op te nemen. Scholen, leerlingen en ouders hebben die nabijheid gemist. Echter, ook scholen hebben een decretale rol inzake leerlingenbegeleiding en moeten daartoe ook versterkt worden.

De Vlor vindt het ook positief dat er ook plannen zijn voor Vlaanderenbreed beleid voor studentenwelzijn. Om ervoor te zorgen dat dat elke student en docent bereikt, zal er voldoende tijd en aandacht nodig zijn voor implementatie in de bestaande structuren van het hoger onderwijs.

Geen inhaalbeweging zonder leraren

De Vlor wil graag snel een zicht op de voorstellen van de minister voor het derde speerpunt uit zijn visienota: leraren, lerarenopleidingen en schoolleiders versterken. Dat is immers onlosmakelijk verbonden met de aanpak van leervertraging en de bevordering van mentaal welbevinden.

Download hier het volledige advies (PDF, 295.63KB)