Coronacrisis

De nooit geziene gezondheidscrisis stelde ons allemaal voor complexe uitdagingen: scholen en instellingen, onderwijspersoneel, CLB, leerlingen, studenten, cursisten, de ouders, maatschappelijke organisaties, …. Al die betrokkenen gaven het beste van zichzelf om onderwijs te blijven garanderen voor iedereen, ook voor de meest kwetsbare groepen. Hun inzet in die moeilijke omstandigheden op het terrein verdient alle respect.

In de crisisperiode speelde de Vlor zijn rol als aanspreekpunt voor de minister en het beleid. De raad gaf zijn advies over de relanceplannen voor het onderwijs na corona, maar bekeek ook de gevolgen van de crisis voor het onderwijsbeleid op (middel-)lange termijn.


Thema's