Relancemaatregelen in het onderwijs Advies bij het voorontwerp van decreet betreffende de relancemaatregelen in het onderwijs

In het kader van het relanceplan Edusprong staat de Vlaamse regering toe om af te wijken van verschillende decretale bepalingen in het volwassenenonderwijs. De Vlor waardeert die versoepelingen.  De tijdelijke flexibilisering laat het volwassenenonderwijs toe meer op maat te werken.

De Vlor vraagt wel een degelijke evaluatie van de maatregelen binnen de Edusprong, en dringt aan op maatregelen om de impact van corona op het volwassenenonderwijs op te vangen op de langere termijn.

De raad spreekt zich ook uit over enkele andere bepalingen die te maken hebben met de wijziging van een aantal bestaande niveaudecreten voor het volwassenenonderwijs, het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 346.51KB)