Opleidingskaarten DBSO-kwalificatiegetuigschriften co-operator en operator textielmachines

In dit advies vraagt de Raad Secundair Onderwijs de minister om twee nieuwe opleidingskaarten goed te keuren. De Vlor heeft die opgesteld voor de DBSO-opleidingen ‘co-operator textielmachines' en ‘operator textielmachines' waarvoor de centra een DBSO-kwalificatiegetuigschrift kunnen uitreiken.

Beide opleidingskaarten zijn als bijlage bij het advies gevoegd. Een overzicht van alle DBSO-opleidingskaarten vindt u bij ‘Publicaties' rubriek ‘Secundair Onderwijs'.

Download hier het volledige advies (PDF, 31.52KB)