Organisatie van het schooljaarAanbevelingen na consultatie van het onderwijsveld

Vanaf het schooljaar 2022-2023 worden de schoolvakanties in de Franse Gemeenschap anders ingedeeld, met onder meer een kortere zomervakantie en een langere herfst- en krokusvakantie. Minister Weyts wil weten of er in het Vlaamse onderwijsveld draagvlak is voor een gelijkaardige reorganisatie van de indeling van het schooljaar en vroeg de Vlor om advies.

Breed perspectief

De Vlor bekeek die vraag vanuit pedagogisch en onderwijskundig perspectief, maar onderzocht ook de impact van een herindeling op andere groepen in de samenleving zoals de vakantieopvang, het jeugdwerk en de studenten. Ter voorbereiding van het advies hebben alle ledenorganisaties hun achterban bevraagd: de scholieren, ouders, leraren, schoolbesturen, … Hun antwoorden werden meegebracht naar het debat van de Vlor, dat verder werd aangescherpt met onderzoek en info vanuit de Franse Gemeenschap. De Vlor organiseerde ook een debat met wetenschappelijke experts en ervaringsdeskundigen

Geen algemeen draagvlak, wel aanbevelingen voor het beleid

Het resultaat van die brede consultatie geeft een rijk en genuanceerd beeld op de kwestie. Bij de onderwijspartners blijkt er geen algemeen draagvlak te zijn voor een andere indeling van het schooljaar. Maar daar stopt het advies niet. Vanuit de grondige bespreking van de problematiek ving de Vlor ook belangrijke en interessante signalen op vanuit het onderwijsveld en andere betrokkenen. Die zijn in het advies vertaald naar drie aanbevelingen voor het beleid:

  • niet overhaasten, wel goed monitoren wat er in Franstalig onderwijs gebeurt;
  • werk maken van een globale aanpak van kansarmoede, om de optimale leer- en ontwikkelingskansen van alle leerlingen te garanderen, zowel tijdens de schooltijd als tijdens de vakanties;
  • prioritair debat voeren over welzijn in onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 540.01KB)