Procedure nieuwe kwalificatiebenamingen DBSO

Als een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs een nieuwe kwalificatiebenaming aanvraagt, dan moet het daar voortaan meteen een voorstel voor een opleidingskaart bijvoegen. De Vlaamse Onderwijsraad adviseert die gecombineerde aanvraagprocedure omdat men de voorgestelde nieuwe DBSO-opleiding dan kan beoordelen op basis van concrete inhouden.

Momenteel bestaan er in verband met aanbod en inhoud van de DBSO-opleidingen twee aparte procedures. De Vlor ontwikkelt opleidingskaarten voor elke DBSO-opleiding die leidt tot een kwalificatiegetuigschrift, in samenspraak met de beroepssector en de DBSO-centra. De centra zelf kunnen voorstellen voor nieuwe kwalificatiebenamingen indienen bij het departement Onderwijs. In feite stellen ze dan nieuwe opleidingstrajecten voor en de Vlor geeft hierover advies.

Er bestaat een duidelijk inhoudelijk verband tussen een voorstel voor een nieuwe kwalificatiebenaming en een opleidingskaart over de inhoud van een opleiding. Daarom stelt de Raad Secundair Onderwijs van de Vlor voor om beide in één procedure te bundelen. Bij de aanvraag voor een nieuwe kwalificatiebenaming zou een DBSO-centrum dus meteen een voorstel van opleidingskaart voor die DBSO-opleiding moeten voegen. De Vlor beoordeelt het geheel dan op basis van criteria die als bijlage bij het advies zijn opgenomen. De criteria voor kwalificatiebenamingen zijn dezelfde gebleven, die voor de inhoud van de opleiding(skaart) zijn daaraan toegevoegd.

Er bestaan nog geen opleidingskaarten voor alle DBSO-opleidingen die leiden tot een kwalificatiegetuigschrift. De Vlor wil de ontbrekende kaarten dit werkjaar ontwikkelen.

Download hier het volledige advies (PDF, 37.47KB)